Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: licencjaty
« Powrót
29.04.2020
prof. dr hab. Wojciech Soliński
Zakład Teorii Literatury

licencjaty

Szanowne Seminarzystki i Szanowni Seminarzyści Licencjaccy,


z przyjemnością informuję, że cztery prace licencjackie są gotowe do druku. Przypominam, że dalsze postępowanie zależne jest od uzyskania absolutorium (uzyskane wszystkie zaliczenia, zdane wszystkie egzaminy).


Dopiero wtedy mogę zgłosić pracę w Dziekanacie i może ruszyć proces dochodzenia do egzaminu licencjackiego.


Z ciekawością czekam na dalsze prace. Życzę Wszystkim "lekkiego pióra", ale przede wszystkim ZDROWIA!


Wojciech Soliński


 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »