Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Praca sekretariatu IFP
« Powrót
25.03.2020
mgr Aleksandra Kowalska
Instytut Filologii Polskiej

Praca sekretariatu IFP

Szanowni Państwo,


informuję, że w związku z wyjątkową sytuacją praca sekretariatu Instytutu odbywać się będzie zdalnie, a także w systemie dyżurów. Pod nieobecność pracownika sekretariatu prosimy pozostawiać dokumenty na portierni oraz kontaktować się drogą mejlową. Zgodnie z komunikatem Rektora godziny pracy administracji zostały skrócone i obejmują czas od 9:00 do 14:00 (KOMUNIKATY Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca oraz z 24 marca 2020 r.). Wszelkie sprawy załatwiane będą w możliwie szybkim terminie. Dziękujemy za wyrozumiałość.


W imieniu sekretariatu IFP


Aleksandra Kowalska

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »