Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Zajęcia "na odległość" 2
« Powrót
14.03.2020
dr hab. Dariusz Dybek
Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej

Zajęcia "na odległość" 2

Szanowni Państwo - Studenci IFP,


 


przypominam, że - zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 11 marca 2020 r. - do 14 kwietnia 2020 r. zajęcia będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej.


Rozpoczną się one od 18 marca (środa), a dzień wcześniej otrzymacie Państwo zbiorczą informację na temat sposobów odbywania poszczególnych zajęć oraz metod sprawdzania efektów uczenia się - zostanie ona umieszczona na stronie internetowej.


Przypominam też, że na Państwa adresy uniwersyteckie została przesłana informacja od Pani Dziekan B. Staniów i Pana Dziekana I. Borkowskiego - proszę o zapoznanie się z nią.


Z ukłonami i życzeniami zdrowia


Dariusz Dybek

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »