Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Aktualność: Ogólnopolskie Seminarium Młodych Językoznawców Językoznawstwo XXI wieku –...
« Powrót
18.02.2020
mgr Aleksandra Kowalska
Instytut Filologii Polskiej

Ogólnopolskie Seminarium Młodych Językoznawców Językoznawstwo XXI wieku – tradycja i nowoczesność Pobierowo 9-10 maja 2020 roku

Szanowni Państwo,


poniżej informacja nadesłana przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego:


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Młodych Językoznawców na temat: Językoznawstwo XXI wieku – tradycja i nowoczesność, które odbędzie się w dniach 9-10 maja 2020 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym US w Pobierowie. Seminarium jest organizowane przez młodych adeptów nauki – doktorantów Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, a patronat nad nim objęła dyrektor Instytutu Językoznawstwa US, dr hab. Adrianna Seniów, prof. US. 


Ufamy, że szeroka formuła spotkania pozwoli uczestniczyć w nim doktorantom, którzy podejmują badania nad różnymi problemami lingwistyki i rozpatrują je z perspektywy zarówno tradycyjnych metod i narzędzi badawczych, jak i posiłkują się nowymi, pionierskimi metodologiami. 


Na zgłoszenia (formularz w załączniku) czekamy do 28 lutego 2020 r., adres e-mail: karolina.szumiato@phd.usz.edu.pl .


 Przewidywany koszt uczestnictwa – 250 PLN (w tym 2 noclegi: 2 x 50 zł/doba, uroczysta kolacja oraz druk materiałów pokonferencyjnych). Informacje na temat numeru subkonta konferencyjnego przekażemy w kolejnym piśmie. 


Serdecznie pozdrawiamy!


Komitet Organizacyjny


 


Przewodnicząca: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US


Sekretarz: mgr Karolina Szumiato


Członek: mgr Justyna Dąbrowska

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »