Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Zakład Studiów Żydowskich

W 1993 w przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego powstała Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich (przemianowana później na Zakład Studiów Żydowskich). Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był Jerzy Woronczak, od 1996 kierowana jest przez Marcina Wodzińskiego. W 2003 roku obok Zakładu powołane zostało Studium Kultury i Języków Żydowskich, które stało się jego mutacją dydaktyczną. Statutowym celem Zakładu jest organizacja i koordynowanie badań nad kulturą Żydów w Polsce i na Śląsku oraz związana z tym działalność wydawnicza. We współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą Zakład prowadzi badania nad dziejami społeczności żydowskiej na Śląsku i w Polsce. Obszarem szczególnych zainteresowań jest dokumentacja żydowskiej sztuki nagrobnej oraz badania z pogranicza historii i filologii. Dotychczas Zakład był organizatorem kilkunastu projektów naukowych oraz wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Od 1995 pod redakcją Jerzego Woronczaka Zakład wydaje serię naukową pt. Bibliotheca Judaica, a od 2011 przy jego współpracy wydawana jest seria Makor/Źródła. Od 1994 organizuje wykłady specjalizacyjne i monograficzne poświęcone tematyce żydowskiej oraz seminaria magisterskie i doktorskie dla studentów filologii polskiej. Efektem tej działalności jest kilkadziesiąt prac magisterskich i kilka doktoratów.

 

Moderator zakładu
mgr Tomasz Duda

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »