Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Zakład Historii Literatury Romantyzmu

 

Zakład Historii Literatury Romantyzmu, kierowany przez prof. dra hab. Mariana Ursela, powstał 1 IX 2008 r. po podziale Zakładu Historii Literatury Polskiej XIX wieku (kierowanego wcześniej przez prof. dra hab. Jacka Kolbuszewskiego) na dwie jednostki. Od tamtej pory wypromowanych zostało tu już kilku doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Zakład prowadzi badania w różnych obszarach tematycznych, takich jak: historia literatury polskiego romantyzmu z elementami literatury powszechnej, XIX-wieczna literatura i kultura popularna, związki tradycji romantycznej z literaturą współczesną, kultura uzdrowiskowa, antropotanatologia czy śląskoznawstwo... [WIĘCEJ]

Moderator zakładu
mgr Małgorzata Skibińska

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »