Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Zakład Historii Języka Polskiego

Zakład Historii Języka Polskiego powstał w Instytucie Filologii Polskiej w lutym 1975 roku po wyłonieniu z Zakładu Języka Polskiego dwu zakładów językoznawczych - historycznojęzykowego i współczesnego. Jego pierwszym kierownikiem został prof. Bogdan Siciński. W roku akademickim 1976/77 oddano go w ręce dra Franciszka Nieckuli. Od roku akademickiego 1982/83 zakład był prowadzony przez dr Teresę Bulicz, a następnie - po dwóch latach - ponownie przez jego pierwszego kierownika prof. Bogdana Sicińskiego. Po śmierci prof. Sicińskiego w roku 2001 zakład objął i kieruje nim do dziś prof. Jan Miodek.

 

Moderator zakładu
dr Karolina Traczyk

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »