Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Oferta > Dla kandydatów - rekrutacja 2018/2019

 

--> Nowa specjalność: Filmoznawstwo

--> Nowa specjalność: Teatrologia

       - Zasady rekrutacji

--> Nowy kierunek: Antropologia literatury, teatru i filmu

--> Nowy kierunek: Kultura i praktyka tekstu: Twórcze pisanie i edytorstwo

--> Standardy wymagań dla starej matury

--> Zasady rekrutacji - filologia polska – stara matura (2018/2019)

--> Zasady rekrutacji - kultura i praktyka tekstu - stara matura (2018/2019)

 

 

Co to za studia?


Polonistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to połączenie tradycyjnych studiów filologicznych z ciekawą ofertą nowoczesnych specjalności. Poznasz elementy wiedzy polonistycznej z zakresu m.in. historii i teorii literatury, wiedzy o kulturze, językoznawstwa historycznego i współczesnego, zdobędziesz też wiedzę ogólnohumanistyczną dzięki zajęciom z filozofii, logiki, historii i języka łacińskiego oraz kultury antycznej. Poprzez zajęcia fakultatywne możesz rozwijać swoje naukowe zainteresowania, a wybór odpowiedniej specjalności pozwoli Ci pogłębić wiedzę z danej dziedziny.

 

 

 

Co oferujemy?


Na I roku studiów licencjackich możesz wybrać specjalizację nauczycielską . Dotychczas prowadzone są dwie specjalizacje dwukierunkowe: polski z historią i polski z bibliotekoznawstwem, a także specjalizacja jednoprzedmiotowa (język polski). Warunkiem zapisu na specjalizację jest uzyskanie podczas egzaminu maturalnego co najmniej 100 punktów.

 

W trakcie I roku studiów licencjackich możesz wybrać jedną ze specjalności:

- edytorstwo (I stopnia)

- komunikologia

- lingwistyka kulturowa

- logopedia

- retoryka stosowana

- teatrologia.

 

Specjalności na studiach magisterskich:

- edytorstwo (I stopnia)

- filmoznawstwo

- folklor, literatura popularna i dziecięca

- krytyka literacka i artystyczna

- lider i animator społeczny 

- nauczanie języka polskiego jako obcego

oraz

- specjalizacja nauczycielska w zakresie filologii polskiej (tylko dla osób, które na poziomie licencjatu zdobyły uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych).

 

 

 

 

Co po studiach?


Po studiach polonistycznych będziesz wszechstronnie wykształconym humanistą przygotowanym do podjęcia pracy m.in. w placówkach oświatowych i kulturalnych, w wydawnictwach, czasopismach i mediach oraz w różnych dziedzinach gospodarki i administracji; zdobędziesz także wiedzę o III sektorze, umiejętności do założenia i kierowania organizacją pozarządową. 

 


Jak się dostać?


Najpierw zapoznaj się z informacjami zawartymi w „Vademecum kandydata”, m.in. z procedurą rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia.

 

Pamiętaj, że przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia pod uwagę brane są oceny maturalne z następujących przedmiotów: język polski (pisemny); nowożytny język obcy (dowolny, pisemny); jeden dowolny przedmiot (pisemny, inny niż wymienione).

 

Więcej na www.uni.wroc.pl/więcej-info

 

 

 

Czy wiesz, że  na naszym kierunku pracuje znany językoznawca prof. Jan Miodek? Każdy student filologii polskiej ma z nim zajęcia.

 

Czy wiesz, że  wszystkie zajecia odbywają się w odrestaurowanym budynku dawnego klasztoru norbertanów, a w dawnym refektarzu ozdobionym XVII- wieczną sztukaterią jest dziś czytelnia im. Władysława Nehringa?

Profesor Jan Miodek

Witam Państwa na stronie Instytutu Filologii Polskiej

 

W naszym instytucie łączymy tradycyjne studia filologiczne z ciekawą ofertą nowoczesnych kierunków i specjalności. Kształcimy tu prawdziwych humanistów oraz prowadzimy badania nad literaturą, językiem, komunikacją i kulturą.

Dlaczego warto z nami studiować? Ponieważ humanistyka - mimo zmieniającej się rzeczywistości - nadal pozwala zrozumieć człowieka.

Zapraszam najserdeczniej na plac Biskupa Nankiera 15!

Jan Miodek

____________________________________

  » Telefoniczna Poradnia      Językowa od 2 października br.

  » REKRUTACJA 2019/2020

  » Zapisy na STUDIUM JĘZYKA
      I KULTURY LITEWSKIEJ 2019/20
20

      *Baltistikos plakatas Vroclavas A2

  » Erasmus - Regulamin 2018/2019

  » ZOSTAŃ TWARZĄ IFP UWr

      *VII Światowy Kongresu Polonistów

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »