Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Nauka > Publikacje > Publikacja: CzerwińskiM., 2013, Smutek labiryntu. Gnoza i literatura. Motywy, wątki,...

Czerwiński M., 2013, Smutek labiryntu. Gnoza i literatura. Motywy, wątki, interpretacje, Sariusz-Skąpska I. [oprac.], Kraków: TAiWPN Universitas.

Tytuł Smutek labiryntu. Gnoza i literatura. Motywy, wątki, interpretacje
Autor Marcin Czerwiński
Opracowanie Izabella Sariusz-Skąpska
Rok 2013
Liczba stron 236
Miejscowość Kraków
Wydawca TAiWPN Universitas
Abstrakt Książka stara się wyjaśnić, dlaczego w aktualnych czasach istotne stało się zjawisko gnozy oraz gnostycyzmu (wraz z definicją obu tych pojęć), i poszukuje na to odpowiedzi w kulturowym kryzysie wartości. Autor ukazuje zarys historyczny gnozy oraz gnostycyzmu, których początków należy szukać w starożytności, i wskazuje przede wszystkim na ich ówcześnie religijny charakter. W kolejnej części zostaje ukazana adaptacja gnozy we współczesności, kiedy aspekty religijne ustępują miejsca czynnikom intelektualnym oraz ideologicznym. Zostaje przedstawiony przegląd wybranych współczesnych stanowisk filozoficznych, w których można zaobserwować koncepcje związane bądź bliskie gnozie i gnostycyzmowi. Te dwa nurty analizowane są także na obszarze kilku współczesnych ideologii społecznych, a wreszcie na terenie literatury powszechnej. Ukazani zostają pisarze światowi, w których twórczości można odnaleźć idee gnostyckie oraz gnostyczne. Kolejna część przynosi prezentację pisarstwa polskich autorów, związanych z omawianymi zjawiskami. Na przykładach ich wybranych utworów omawiane są motywy i wątki związane z gnostycyzmem; należą do nich Edward Stachura oraz Olga Tokarczuk. Ostatnia część poświęcona jest gnozie jako sposobie interpretacji świata w pisarstwie Witolda Gombrowicza (na przykładzie Kosmosu) oraz w pismach krytycznych poetki i krytyka literackiego Joanny Salamon. Pracę kończy podsumowanie wszystkich prezentowanych przypadków zaistnienia gnozy i próba syntezy.
Słowa kluczowe gnoza, gnostycyzm, literatura, współczesność

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »