Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Nauka > Rozprawy doktorskie i habilitacyjne > Rozprawa: BajdaJ., 2012, „Poeci – to są słów malarze...” Typy relacji między słowem a...

Bajda J., 2012, „Poeci – to są słów malarze...” Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski.

Tytuł „Poeci – to są słów malarze...” Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski
Autor Justyna Bajda
Recenzent Magdalena Popiel
Barbara Sienkiewicz
Wojciech Gutowski
Waldemar Okoń
Rok 2012
Abstrakt W książce wyróżniono i opisano typy relacji między słowem a obrazem w obrębie młodopolskich książek poetyckich. Podział został oparty na wyróżnieniu relacji typu in prasentia oraz in absentia. Pierwszy typ dotyczy zależności rozgrywających się w obrębie strony tomiku poetyckiego bądź płótna malarskiego. Do grupy tej wchodzą zależności: podporządkowanie słowa obrazowi; podporządkowanie obrazu słowu; figury słowno-obrazowe; obraz występujący wraz ze słowem w funkcji ilustracji.
Do drugiej grupy relacji należą zależności o charakterze bezpośredniego odsyłania czytelnika do dzieła malarskiego (poprzez przywołanie nazwiska autora bądź tytułu dzieła malarskiego; poprzez opis – ekfraza poetycka) bądź też odsyłania aluzyjnego poprzez sugestywne odwołania w obrębie obrazowania poetyckiego (aluzje do prądów, kierunków, szkół artystycznych; aluzje do obrazowania konkretnego malarze; aluzje do technik malarskich). Ostatnia część została poświęcona omówieniu zagadnienia „książki pięknej”.
Słowa kluczowe Młoda Polska, poezja, relacje intersemiotyczne, inicjał, ilustracja, zdobnictwo książkowe, poezja wizualna, słowa w obrazach, książka piękna

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »