Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Nauka > Rozprawy doktorskie i habilitacyjne > Rozprawa: BajdaJ., 1999, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni...

Bajda J., 1999, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Tytuł Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Autor Justyna Bajda
Promotor Lesław Tatarowski
Recenzent Jacek Kolbuszewski
Władysław Hendzel
Rok 1999
Liczba stron 304
Abstrakt W książce została omówiona droga kształtowania się świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Tetmajera. Uwzględniono w niej zarówno aspekt biograficzny poety, jego kontakty z artystami młodopolskimi, znajomość polskich i europejskich zbiorów muzealnych, podróże artystyczne, jak i osobiste preferencje estetyczne, do których wielokrotnie powracał w swojej twórczości poetyckiej i krytycznoartystycznej. Twórczość Tetmajera została pokazana na tle najistotniejszych instytucji artystycznych oraz prasy literacko-artystycznej epoki.
Słowa kluczowe Tetmajer Przerwa, Kazimierz, Młoda Polska, poezja, malarstwo, korespondencja sztuk, świadomość estetyczna, wyobraźnia plastyczna

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »