Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Nauka > Publikacje > Publikacja: BajdaJ., 2010, "Poeci - to są słów malarze...": typy relacji międzu słowem a...

Bajda J., 2010, "Poeci - to są słów malarze...": typy relacji międzu słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski, [Acta Universitatis Wratislaviensis 3245], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł "Poeci - to są słów malarze...": typy relacji międzu słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski
Autor Justyna Bajda
Rok 2010
Nazwa serii wydawniczej Acta Universitatis Wratislaviensis 3245
Miejscowość Wrocław
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »