Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Nauka > Publikacje > Publikacja: PiekotT., 2008, Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu,...

Piekot T., 2008, Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Tytuł Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu
Autor Tomasz Piekot
Rok 2008
Liczba stron 132
Miejscowość Wałbrzych
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
Abstrakt Publikacja ta poradnik adresowany do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem badań nad komunikacją w grupach środowiskowych i zawodowych, a w szczególności – do studentów i studentek przygotowujących prace naukowe w zakresie socjolingwistyki lub socjologii języka. Autor omawia wszystkie etapy postępowania badawczego, poczynając od uporządkowania wiedzy teoretycznej, poprzez planowanie badań i wybór narzędzi, aż po redagowanie pracy pisemnej. Oprócz przystępnie opisanych podstaw teoretyczno-metodologicznych w książce można znaleźć wiele praktycznych wskazówek i – co najważniejsze – przykład prawdziwych badan prowadzonych w grupie kulturystów nieprofesjonalnych
Słowa kluczowe socjolekt, metodologia badań
ISBN 13 9788388525387
Plik PDF pub-396.pdf

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »