Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Tomasz Piasecki
mgr Tomasz Piasecki

e-mail: t.d.piasecki@gmail.com
pokój: 113
konsultacje: czwartki 9-11

Polonista, bibliotekoznawca, serbista i religioznawca. Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UWr. Doktorant w Zakładzie Edytorstwa IFP. Od pierwszego semestru studiów polonistycznych związany z lingwistyką antropologiczną i folklorystyką, choć jako główną specjalność zrealizował nauczanie języka polskiego jako obcego. Pracę magisterską pod kierunkiem dra hab. prof. UWr Waldemara Żarskiego poświęcił tekstologicznemu opisowi wróżby ("Wróżba jako tekst kultury. Gatunek, styl, funkcje").


W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr przygotowuje pod kierunkiem prof. Anny Migoniowej pracę magisterską dotyczącą podręczników tarotomancji na polskim rynku książki.


Najważniejsze zainteresowania polonistyczne skupiają się wokół struktury, typologii, funkcji i społecznego postrzegania tekstów mantycznych, dywinacyjnych i profetycznych, a także językowego ukształtowania rytuałów magicznych. Ponadto zajmuje się zagadnieniami teolingwistycznymi (zwłaszcza językiem sacrofanum i rozwojem komunikacyjnym neopogaństwa), narracją rytualną i gramatyką systemów dywinacyjnych. Na gruncie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wśród najbardziej interesujących tematów trzeba wymienić morfologię i funkcjonowanie książki religijnej i magicznej, dydaktykę bibliografii, literackie kreacje bibliotek oraz bibliologię antropologiczną. Jako slawista zajmuje się językowym obrazem wróżki, wiedźmy i znachorki w językach serbskim i chorwackim.


Do realizowanych tematów zalicza również metodykę pracy wróżbity oraz historię kartomancji. Okazjonalnie prowadzi wykłady poświęcone tarotowi (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW 2009, Festiwal Tarota 2011).


Z języków obcych najbardziej lubi an ghaeilge.

Specjalności:językoznawstwo polskie, językoznawstwo serbskie, bibliografia
Dyscypliny KBN:językoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Przygotowywana rozprawa doktorska Promotor: Waldemar Żarski
Praca magisterska Promotor: Waldemar Żarski
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »