Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Szymon Makuch
dr Szymon Makuch

e-mail: szymon.makuch@konsulat.lotwy.wroclaw.pl

Absolwent I LO "Carolinum" w Nysie, magister filologii polskiej, licencjat administracji. Zainteresowany problematyką nadnaturalnego przedłużania życia i koncepcji fizycznej nieśmiertelności na przestrzeni wieków. Zgłębiający również prawo autorskie, także w ujęciu historycznym. Przez kilka lat redaktor merytoryczny publikacji prawniczych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Aktualnie pełni funkcję pełnomocnika Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu.

Specjalności:Prawo autorskie, motyw nadnaturalnego przedłużania życia w literaturze
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »