Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Ramona Słobodzian
dr Ramona Słobodzian

e-mail: ramona.slobodzian@gmail.com

Z Uniwersytetem Wrocławskim związana węzłem filologiczno-muzykologicznym: pracę magisterską o homo theatralis w kontekście antropologii współczesnej codzienności napisała pod kierunkiem prof. Janusza Deglera (2005), a doktorat o  polskim czasopiśmiennictwie artystycznym (w szczególności: muzycznym i teatralnym) II połowy XIX wieku, przygotowany u prof. Mariana Ursela, obroniła z wyróżnieniem w 2013 roku. Koordynatorka wydawnictw Filharmonii Wrocławskiej i Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (2007–2012), recenzentka muzyczna „Gazety Wyborczej” (2008–2011), autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktorka ponad 30 książek z pogranicza kultury i nauk społecznych (Wydawnictwo Naukowe PWN, Oficyna Wydawnicza SGH, Wydawnictwo Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Fijorr Publishing, Wydawnictwo Charaktery, Scholar i in.). Przez kilka lat prowadziła zajęcia dla studentów Wydziału Filologicznego (m.in. „Kulturę muzyczną romantyzmu” oraz „Z operą przez stulecia. Historię form operowych od Monteverdiego do czasów współczesnych”). Jako pracowniczka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich współuczestniczyła w tworzeniu scenariusza wystawy głównej Muzeum Pana Tadeusza (2013–2015). Obecnie wykonawczyni grantu (wraz z dr Katarzyną Zdybel-Nam) VIII edycji programu naukowego „Białe plamy – muzyka i taniec”, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, a także redaktorka językowa recenzowanego czasopisma naukowego „e-mentor” wydawanego przez SGH. Absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu, aktywna chórzystka, pasjonatka gór.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »