Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Patrycja Krysiak
mgr Patrycja Krysiak

e-mail: patrycja.krysiak@uwr.edu.pl
pokój: 211
konsultacje: w sesji poprawkowej: proszę o kontakt mailowy.

Ur. 1989 r. we Wrocławiu, polonistka i romanistka. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UWr (polonistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 2013) oraz filologii francuskiej (2017). Od 2013 r. lektorka języka polskiego jako obcego. Współautorka i współredaktorka Słownika nazw żeńskich polszczyzny (2015). Wieloletnia aktywna członkini, wiceprzewodnicząca i przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców (2009-2013), organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Od 2013 r. współpracuje z PWr przy projekcie CLARIN, należy do lingwistycznego podzespołu badawczego akademickiej Grupy Technologii Językowych.


Aktualnie zajmuje się nazwami żeńskimi (feminatywami) i leksykografią w perspektywie porównawczej polsko-francuskiej.


Zainteresowania: nowe media, analiza dyskursu, leksykografia, lingwistyka płci, glottodydaktyka.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »