Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Natalia Zatka
mgr Natalia Zatka

e-mail: n.zatka@tlen.pl

Filolog polski, edytor z zamiłowania i wykształcenia. Doktorantka w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych. Związana z Jelenią Górą właścicielka antykwariatu, czytująca prozę polską i czeską, i publikacje, które z realizmem magicznym mają wiele wspólnego. „Satyryczny obraz świata i człowieka w utworach Sławomira Mrożka” był przedmiotem dociekań mojej pracy licencjackiej. Od kilku lat, w ramach dyscypliny naukowej, badam materię filmu. W pracy magisterskiej zajmowałam się analizą płci kulturowej na przykładzie filmów brytyjskich i hiszpańskojęzycznych. W pracy doktorskiej badam problematykę płci kulturowej w polskim kinie fabularnym po 1989 r. Moim opiekunem naukowym jest dr hab. prof. UWr Sławomir Bobowski. Świat ruchomych obrazów, który oglądam z pasją, to produkcje Krzysztofa Kieślowskiego, Pedra Almodóvara, Lucii Puenzo, Małgośki Szumowskiej, Wojtka Smarzowskiego, Przemysława Wojcieszka, Roberta Glińskiego, Tomasza Wasilewskiego i Doroty Kędzierzawskiej. Uwielbiam wszystko, co związane z początkami kinematografii; prowadzę spotkania, na których omawiane są zagadnienia wiedzy o filmie; z błyskiem w oku uczestniczę w organizowanych w Polsce filmowych festiwalach. Kim jestem ponadto? Bibliofilem, koneserką herbat, entuzjastką nordic walking.

Specjalności:edytorstwo, krytyka filmowa
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »