Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Michał Mesjasz
dr Michał Mesjasz

e-mail: mich.mesjasz@gmail.com

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył również specjalność Folklor, literatura popularna i literatura dziecięca. W okresie II–VI 2009 r. prowadził opcję konwersatorium Dziewiętnastowieczne podróżopisarstwo europejskie. 26 VI 2012 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską "Zapomniana Korynna. Życie i dzieło Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej" (promotor dr hab. prof. UWr Magdalena Jonca). W obszarze jego zainteresowań znajduje się literatura polska XIX w. w ujęciu porównawczym, literatura dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularna głównie XIX w., biografistyka, tematologia literacka, a także edytorstwo źródeł XIX w. Obecnie przedmiotem swoich studiów uczynił obecność elementów gotyckich i frenetycznych oraz inspiracji twórczością E.T.A. Hoffmanna w literaturze polskiej od preromantyzmu do około 1864 r. Obok klasycznych metod literaturoznawczych posługuje się w kontekście komparatystycznym ujęciami — psychoanalitycznym, fenomenologicznym, hermeneutycznym i kulturowym.

Specjalności:historia literatury XIX w., komparatystyka, biografistyka, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura popularna, edytorstwo
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Rozprawa doktorska Promotor: Magdalena Jonca
Praca magisterska Promotor: Marcin Cieński
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »