Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. Marta Steiner
dr hab. Marta Steiner

e-mail: marta.steiner@uni.wroc.pl
pokój: 146
konsultacje: zapraszam na rozmowy przez Skype

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim w 1995 roku, pisząc pracę "Antropologia teatru – stan badań". W czasie studiów opublikowała ponad sto recenzji teatralnych w prasie codziennej. Rozprawę doktorską "Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej" pisała pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Deglera i obroniła w 2001 roku. Na jej podstawie powstała książka opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku. Kilkakrotnie brała udział w sesjach naukowych i pracy praktycznej Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru kierowanej przez Eugenia Barbę. W latach 1999-2002 przebywała w Chińskiej Republice Ludowej oraz Hongkongu, gdzie prowadziła badania o charakterze teatrologiczno-etnograficznym. Publikowała artykuły w wielu pracach zbiorowych i czasopismach fachowych: "Dialog", "Didaskalia", "Konteksty", "Kultura i Społeczeństwo", "Teatr", „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. Przekładała teksty i robiła redakcje naukowe książek z zakresu teatrologii. Interesuje się performatyką; antropologią widowisk, sztuk widowiskowych, teatru i aktora; etnoscenologią; somatoestetyką performatywną; etologią, neurofizjologią; technikami psychosomatycznymi i praktyką psychofizyczną – czyli szeroko pojętym związkiem nauki o widowiskach i wykonawstwie z dyscyplinami wiedzy o człowieku. Studia teoretyczne i badania terenowe wiąże z własną praktyką tradycyjnych wschodnich form medytacji w ruchu oraz kinezyterapii. Przedmiotem jej badań są głównie tradycyjne formy sztuki widowiskowej oraz widowiska kulturowe i etniczne. Szczególnie pasjonuje ją aktorstwo w tradycyjnych teatrach Wschodu (zwłaszcza Chin, Japonii, Korei, Wietnamu, Mongolii, Kambodży i Malezji). Obecnie skupia swe zainteresowania na chińskim xiqu.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »