Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Maria Peisert
dr hab. prof. UWr Maria Peisert

tel.: 713752645
pokój: 109 i 116
konsultacje: Informacja na stronie USOS

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Języka. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z pragmalingwistyką, teorią komunikacji i lingwistyką kulturową (kieruje specjalnością "Lingwistyka kulturowa"). W kręgu jej zainteresowań badawczych jest między innymi problematyka związana z interpersonalnymi procesami komunikacyjnymi: grzecznością i agresją językową, a także komunikowaniem interkulturowym. W latach 1993 -1994 pracowała jako lektor języka i kultury polskiej na slawistyce Uniwersytetu w Bari, a w latach 1995-1999 na slawistyce Uniwersytetu w Genui (Dipartimento di Lingue e Culture Moderne).  

Osiągnięcia i wyróżnienia:Za pracę habilitacyjną "Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii" (2004), otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Osiągnięcia i wyróżnienia Pobierz CV
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »