Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Margaret Ohia
dr Margaret Ohia

e-mail: amakaohia@gmail.com

Językoznawczyni i medioznawczyni. Jej zainteresowania badawcze obejmują analizę nowych mediów oraz studia nad rasą, etnicznością i rasizmem. Zajmuje się językowymi przejawiami dyskryminacji rasowej w kulturze i komunikacji, wykładnikami stereotypów oraz postawami wobec osób ciemnoskórych w ramach krytycznych studiów nad dyskursem (critical discourse studies). Laureatka Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia (stypendium im. Wincentego Stysia). Stypendystka Programu Fulbrighta.


Rozprawa doktorska: Językowe mechanizmy dyskryminacji rasowej


Promotor: prof. dr. hab. Irena Kamińska-Szmaj


Margaret Ohia is a linguist and media analyst. She received her Bachelor's degree in Linguistics from University of Wroclaw (2009) and her Master's degree in Film and Media Studies from Jagiellonian University (2009). She is working on her doctoral dissertation "Linguistic mechanisms of racial discrimination" at the University of Wroclaw. She is currently a Fulbright Visiting Researcher at the University of California at Berkeley and a recipient of the Mayor of Wroclaw Award (2012/2013). She was a Visiting Research Fellow at the City University London. She received a predoctoral grant from the National Science Centre Poland.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »