Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Marcin Wodziński
prof. dr hab. Marcin WodzińskiObecnie: Katedra Judaistyki

tel.: 71-3752017
e-mail: wodzinsk@uni.wroc.pl
www: www.judaistyka.uni.wroc.pl
pokój: 212
konsultacje: Informacja o konsultacjach na stronie Zakładu Studiów Żydowskich - http://www.judaistyka.uni.wroc.pl/judaistyka/index.php/zsz-pracownicy/marcin-wodzinski

Marcin Wodziński – profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Zakładu Studiów Żydowskich w Uniwersytecie Wrocławskim. Jego obszar zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów w XIX-wiecznej Polsce; regionalne dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura sepulkralna. Jest autorem licznych publikacji, m. in. książek: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w. (1996); Bibliography on the History of Silesian Jewry II (2004); Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland (2005), Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu (2008), Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864 (2013). Redaktor akademickiej serii Makor / Źródła wydawnictwa Austeria, serii Bibliotheca Judaica Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor naczelny półrocznika „Studia Judaica”. Marcin Wodziński is professor of Jewish history and literature at the University of Wrocław, Poland. His special fields of interest are the regional history of the Jews in Silesia, Jewish sepulchral art, and the social history of Jews in nineteenth-century Poland, especially history of Hasidism and Haskalah. His books include: Hebrew Inscriptions in Silesia 13th-18th c. (Pol., 1996), Bibliography on the History of Silesian Jewry II (2004), Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: A History of Conflict (2005), and Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864 (2013).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »