Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Marcin Jura
mgr Marcin Jura

tel.: +48601614947
e-mail: marcin.jura@uni.wroc.pl

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie doktorant w zakresie językoznawstwa na UWr oraz lektor języka polskiego w Szkole Języka i Kultury dla Cudzoziemców UWr. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego niesłyszących z wykorzystaniem metodyki glottodydaktycznej. W swojej pracy łączy zainteresowania lingwistyczne i glottodydaktyczne związane z polskim językiem migowym i kulturą Głuchych. Prywatnie miłośnik gitar i bluesa.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »