Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Małgorzata Różewicz
dr Małgorzata Różewicz

tel.: 3752568
www: malgosiarozewicz@wp.pl
pokój: 146
konsultacje: w sesji egz. i poprawkowej: środy 12.00-13.30 (15-30 VI i 3-17 IX)

Jestem kulturoznawczynią i teatrolożką, przyglądającą się procesom kulturowym, a zwłaszcza artystycznym z perspektywy filozoficznej. W obszarze moich zainteresowań poznawczych znajduje się zarówno dzieło sztuki (głównie teatru), jak i badania nad sztuką oraz komunikacją artystyczną, jakże zmieniającą się w XX i XXI wieku (w awangardowej i postawangardowej sztuce). W nauce i sztuce, które uważam za równowartościowe źródła poznania, najbardziej fascynuje mnie odwaga przekraczania zastanych konwencji, reguł, przekonań. Bez gestów rewolty nie ma tworzenia, dlatego nie cenię klasycystycznego wzorca estetycznego, reprezentującego porządek odtwarzania i w trakcie moich zajęć staram się dowieść swoich racji. W sztukach widowiskowych (teatrze, filmie) tropię rolę słowa i moc jego oddziaływania. Studentom specjalności Sztuki Widowiskowe proponuję, abyśmy w ramach zajęć spróbowali odpowiedzieć na istotne dla każdego humanisty pytanie: czy w świecie ponowoczesnym potrzebne jest jeszcze s ł o w o - z n a c z e n i e - s e n s ?

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »