Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Małgorzata Pasieka
mgr Małgorzata Pasieka

tel.: 3752560
e-mail: malgorzata.pasieka@uwr.edu.pl
pokój: 8
konsultacje: Plan zajęć w semestrze letnim: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 11.00-12.30, piątek 9.00-10.30 Konsultacje w sem. letnim: poniedziałek 12.45-13.45, czwartek 12.45-13.45

Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr.  Jest członkiem grupy roboczej d.s. certyfikacji języka polskiego jako obcego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, kierownikiem grupy zajmującej się zadaniami związanymi z testowaniem poprawności gramatycznej, a także bierze udział w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów certyfikatowych. Prowadzi lektoraty dla studentów obcokrajowców z wszystkich wydziałów UWr oraz wykłady na Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, ponadto szkoli kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego na kursach organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach warsztatów i kursów językowych kształci także studentów polonistyki na uniwersytetach w Berlinie i Lipsku.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »