Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Małgorzata Budzińska
mgr Małgorzata Budzińska

e-mail: gosiabudzinska@gmail.com

Doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. W swojej dysertacji doktorskiej analizuje nazwy własne w twórczości Aleksandra Fredry. W pracy licencjackiej oraz magisterskiej zajmowała się urbanonimią Wrocławia. Teraz skupiła się przede wszystkim na onomastyce literackiej. Obszarem jej zainteresowań badawczych są nazwy własne – ich funkcje, etymologia oraz onomastyka jako źródło informacji o kulturze danego społeczeństwa. Obecnie pracuje także jako nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Gastronomicznej „Ho-Ga”we Wrocławiu.Rozprawa doktorskaNazwy własne w twórczości Aleksandra FredryPromotor: dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWrAutorka rozprawy ma zamiar wyselekcjonować z utworów komediopisarza onimy, a następnie poddać je analizie onomastycznej. Głównym celem pracy jest klasyfikacja nazw własnych ze względu na typ obiektu nazewniczego i genezę nazwy oraz określenie funkcji onimów w tekście literackim, a także analiza wpływu nazewnictwa literackiego na świadomość językową i historyczną Polaków.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »