Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Magdalena Jamróg
dr Magdalena Jamróg

e-mail: magdalenaszuleko@wp.pl

Doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku, szczególnie twórczości Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Pisze rozprawę doktorską na temat: „… słowa moje pełne są boleści” (Hi 6, 3) Problematyka Hiobowa w twórczości Słowackiego i Krasińskiego.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »