Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Magdalena Dąbrowska
dr Magdalena Dąbrowska

e-mail: magda_filolog@interia.pl
www: http://slaskiepodroze.blogspot.com/

Magdalena Dąbrowska – urodziła się we Wrocławiu, lecz wychowała w Koźminie Wielkopolskim, z którym związana jest po dzień dzisiejszy – domem rodzinnym i współpracą z tamtejszymi regionalistami. Z dziada pradziada jest Wielkopolanką. W 2008 r. ukończyła filologię polską we Wrocławiu, broniąc pracę magisterską pt. Konstancja Łubieńska – życie i twórczość napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Ursela. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, podejmując się przygotowania rozprawy pt. Łubieńscy — między historią, codziennością a literaturą. Drogi życia i twórczości familii w I poł. XIX wieku, którą obroniła w listopadzie 2013 roku. Pracując nad rozprawą, jednocześnie kontynuowała studia historyczne w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Pietrzaka obroniła w 2011 r. pracę magisterską pt. Poznańskie czasopismo „Kultura” 1936–1939. W 2011 r. zorganizowała wespół z Joanną Nadolną i Małgorzatą Skibińską konferencją naukową pt. Skandal w kulturze. Tabu – Trend – Transgresja. W prowadzonych przez siebie badaniach łączy wiedzę z zakresu literatury i historii. Pracuje w redakcji półrocznika historycznego poświęconego regionalizmowi pt. "Szkice Koźmińskie", gdzie rozwija badania nad życiem wielkopolskiego mieszczaństwa głównie w XVII wieku. Poza pracą naukową realizuje się jako nauczycielka języka polskiego. Jej zainteresowania wiążą się z kulturą, literaturą i historią dwóch regionów – Wielkopolski i Dolnego Śląska. Pasjonuje ją: literatura polskiego romantyzmu, życie wielkopolskiego ziemiaństwa, historia i kultura „małej ojczyzny” oraz odkrywanie piękna Ziemi Kłodzkiej, Czeskiego Zakątka i Kotliny Jeleniogórskiej. Za najlepszy środek transportu uważa własny rower, a za najpiękniejszy język - obok oczywiście polskiego - czeski.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »