Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Magdalena Bańka-Kowalczyk
dr Magdalena Bańka-Kowalczyk

e-mail: kowalczyk.magda.barbara@gmail.com

Doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. Przygotowuje interdyscyplinarną rozprawę doktorską, podejmującą problematykę badań genderowych, łącząc je z analizą warstwy językowej okresu PRL. W pracy magisterskiej zajmowała się antroponimią, następnie rozszerzyła swoje zainteresowania na toponimię i paremiologię. Okres studiów doktoranckich pozwolił na odnalezienie nowych zainteresowań badawczych; należą do nich: lingwistyka feministyczna, język mediów i polityki, nowomowa. 


Współorganizatorka cyklu międzynarodowych konferencji doktoranckich „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” (2011 i 2012 rok), kierowniki projektu „Językowa kreacja feminizmu sterowanego w prasie polskiej w latach 1949-1953”oraz  stypendystka programu „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni”. Od 2013 współpracuje z Zakładem Sztucznej Inteligencji Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr, należy do lingwistycznego podzespołu badawczego akademickiej Grupy Technologii Językowych.


Rozprawa doktorska: „Językowe strategie feminizmu sterowanego w prasie polskiej w latach 1949-1956”. Promotor: dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr


Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013: Retoryka dyskursu feministycznego (dla studentów III roku Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja retoryczna).

Osiągnięcia i wyróżnienia:Współorganizatorka cyklu międzynarodowych konferencji doktoranckich „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” (2011 i 2012 rok), kierowniki projektu „Językowa kreacja feminizmu sterowanego w prasie polskiej w latach 1949-1953”oraz stypendystka programu „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni”.
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »