Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Łukasz Pińczuk
mgr Łukasz Pińczuk

e-mail: lukasz.pinczuk@uwr.edu.pl
pokój: 137
konsultacje: piątek 14:00 – 16:00, niedziela 16.40 – 17.40 (w terminach zjazdów)

Pracę magisterską Elementy mistycyzmu w tekstach zespołu muzycznego Deathspell Omega, napisaną pod kierunkiem prof. Luizy Rzymowskiej, obronił w 2016 roku. Przygotowuje rozprawę na temat praktyk dyskursywnych Berta Hellingera. Lubi komiksy i spacery po wybranych dzielnicach Wrocławia.


Zainteresowania naukowe:
Instrumentarium retoryczne i teoretycznoliterackie oraz inne narzędzia filologiczne wobec antropologii filozoficznej.
Mistyka, problem psychofizyczny i multimodalność komunikacji w kontekście badań kultury popularnej.
Fenomenologia pomiędzy tradycją kontynentalną i analityczną.
Miejsca wspólne językoznawstwa i literaturoznawstwa.
Naukowość/"naukawość" w humanistyce.
Formalizacja qualitative research.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »