Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Lucyna Tomczak
dr Lucyna Tomczak

tel.: 713752562
pokój: 109
konsultacje: poniedziałek 13.45-14.45

Pracuje w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. Jej najważniejsze zainteresowania badawcze to gramatyka współczesnego języka polskiego (szczególnie morfologia) oraz onomastyka (zwłaszcza antroponimia i onomastyka literacka). Prowadzi badania dotyczące problematyki nazw własnych w języku i kulturze (ze szczególnym uwzględnieniem właściwości i funkcji nazw własnych, procesów ich tworzenia – głównie onimizacji i apelatywizacji – oraz relacji między nazwami własnymi a nazwami pospolitymi).

Specjalności:historia języka polskiego
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »