Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Krzysztof Wróblewski
dr Krzysztof Wróblewski

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Jego zainteresowania badawcze skupiające się na współczesnej polszczyźnie obejmują głównie poprawność językową, polszczyznę potoczną, komizm i dowcip językowy, stereotypy językowe w dowcipach oraz słownictwo specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej terminologii ekonomicznej po roku 1989). Prowadzi następujące zajęcia: kulturę języka, stylistykę praktyczną, gramatykę opisową języka polskiego, językowe podstawy edytorstwa, komizm i dowcip w różnych kręgach kulturowych. Jest lektorem języka polskiego jako obcego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Wrocławskim.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »