Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Katarzyna Wardzała
dr Katarzyna Wardzała

Doktor nauk humanistycznych, wcześniej doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. Specjalizuje się w genologii telewizyjnych programów informacyjnych oraz zjawisku perswazji w mediach. Najważniejsze zainteresowania badawcze to: komunikacja oraz genologia medialna, techniki perswazji i manipulacji, komunikacja polityczna (kreowanie wizerunku oraz marketing).


Rozprawa doktorska Komentarz i komentowanie w telewizyjnych programach informacyjnych Promotor: prof. dr. hab. Irena Kamińska-Szmaj Rozprawa porusza temat subiektywizowania oraz wartościowania komunikatów w polskich programach informacyjnych. Zjawisko to zostało określone jako komentowanie, a jego efekt jako komentarz. W pracy opisano elementy poszczególnych płaszczyzn przekazu, wprowadzające możliwość modyfikowania informacji tak, by komunikat był dekodowany przez odbiorcę według intencji nadawcy.

Specjalności:komunikacja oraz genologia medialna, techniki perswazji i manipulacji, komunikacja polityczna
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »