Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Kacper Podrygajło
mgr Kacper Podrygajło

e-mail: podrygmajlo@gmail.com

Kacper Podrygajło (ur. 1985) szuka ekstremalnych wrażeń wśród ekstremalnych wyrażeń Leśmiana, Schulza, Wilka i Masłowskiej. Interesuje go agresywnie kreacyjna literatura antyrekreacyjna wyciskająca z języka siódme soki i wszystkie poty. Przez pewien czas zajmował się słowotwórczą mocą rymu oraz neologizmami i neogramatyzmami zrodzonymi z gwałtu na poprawności językowej. Nie wprowadził do obiegu pojęcia nadpolszczyzny i podpolszczyzny.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »