Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Justyna Kowal
dr Justyna Kowal

Związana z Instytutem Filologii Polskiej od 2005 r. Główne kierunki działań to propagowanie wiedzy o języku i kulturze Głuchych, nauczanie polskiego języka migowego (konwersatoria dla studentów specjalności komunikologicznej) oraz nauczanie Głuchych języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców - propagowanie idei spojrzenia na Głuchych, jak na Milczących Cudzoziemców (nauczania jezyka narodowego jako drugiego wśród Głuchych) oraz badania nad ich dwujęzycznością. Tłumacz języka migowego (specjalność: akademicka, konferencyjna, telewizyjna), surdopedagog (czynny zawodowo), logopeda, lektor PJM (lektoraty i konwersatoria). Obszary zainteresowań naukowych i popularyzatorskich: - lingwistyka migowa - polski język migowy i kultura Głuchych - Milczący Cudzoziemcy: nauczanie Głuchych języka polskiego jako obcego.


Od 2014: rzeczoznawca MEN do spraw podręczników i adaptacji podręczników dla niesłyszących i niedosłyszących. 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »