Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Joanna Pyszny
prof. dr hab. Joanna Pysznykierownik zakładu

tel.: 3752575
e-mail: pyszny@poczta.onet.pl
pokój: 120
konsultacje: ustalane drogą mailową (pyszny@poczta.onet.pl) lub telefonicznie: 606 714 644

ur. 1950, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UWr., od 2005 roku kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 roku, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 1993-1996 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego ds. socjalnych, w latach 1998-2001 – sekretarza Wydziału I Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1999-2005 – kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Filologicznego. Jej główne zainteresowania badawcze to literatura i kultura polska po 1918, krytyka literacka po 1945, literatura i kultura popularna, prasoznawstwo oraz filmoznawstwo. Jest autorką książek: "Czytać albo nie czytać. Informacje o literaturze i życiu literackim w popularnych magazynach ilustrowanych w latach 1967-1971" (Wrocław 1981), "Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL" (Wrocław 1992), "Boje na łamach. Pisarze i literatura w prasie polskiej lat pięćdziesiątych XX wieku" (Wrocław 2002). W 1999 roku wspólnie z Andrzejem Zawadą opublikowała leksykon "Literatura XX wieku", zaś w 2003 roku – wspólnie z Anną Martuszewską – pracę pt. "Romanse z różnych sfer". Jest autorką krytycznego opracowania opowiadań Marka Hłaski (Ósmy dzień tygodnia. Następny do raju, wyd. Ossolineum, seria Biblioteka Narodowa, Wrocław 1999) oraz licznych artykułów naukowych i recenzji. Wypromowała 250 magistrów oraz 12 doktorów.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »