Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Joanna Lisek
dr Joanna LisekObecnie: Katedra Judaistyki

tel.: kom. 517646763
e-mail: joanna.degler@gmail.com
www: www.judaistyka.uni.wroc.pl
pokój: 137
konsultacje: pn. 16.30-17.15, wt. 14.00-15.00

Literaturoznawca, pracownik naukowy Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się głównie poezją żydowską i działalnością kobiet na gruncie świeckiej kultury jidysz. W 2005 r. wydała książkę „Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna”, w której, na tle historycznym i społecznym, przedstawiła historię żydowskiej formacji artystycznej Jung Wilne (1927 – 1943). Publikowała także artykuły dotyczące twórczości i biografii Chaima Grade, Pui Rakowskiej, Chany Lewin oraz Abrahama Suckewera, a także opracowania poświęcone kobiecej prasie jidysz. Jej teksty ukazywały się m.in. na łamach „Studia Judaica”, „Pamiętnika Literackiego”, „Kultury Ludowej”, „Midrasza”, „Słowa Żydowskiego”, „Zadry” i „Cwiszn”. W maju 2010 r. ukazał się zredagowany przez nią tom „Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz”. Obecnie we współpracy z Bellą Szwarcman-Czarnotą oraz Karoliną Szymaniak realizuje projekt badawczy pt. „Kobieca poezja jidysz od początku wieku do Zagłady”. Dwukrotnie była stypendystką YIVO (Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku (w 2001 The Maria Salit-Gitelson Tell Memorial Fellow i 2009 r. - Workmen’s Circle/Dr Emanuel Patt Visiting Professorship). Jest inicjatorem oraz współrealizatorem projektu ochrony dziedzictwa kultury jidysz na Dolnym Śląsku. W 2008 r. była współorganizatorką wystawy „Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku” pokazanej w Ratuszu wrocławskim. Od 2011 r. pełni funkcję członka zarządu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Pozostaje także w Radzie Programowej Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha we Wrocławiu odbywającego się raz do roku, wielokrotnie również była zapraszana jako prelegent na Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”. Na Uniwersytecie Wrocławskim wykłada literaturę i kulturę żydowską oraz język jidysz, współpracowała także z Żydowskim Uniwersytetem Otwartym w Warszawie; od 2010 r. współpracuje z Centrum Historii Miejskiej we Lwowie, gdzie w ramach letnich szkół uczy języka jidysz i prowadzi wykłady o kulturze żydowskiej.

Specjalności:studia żydowskie, literatura jidysz
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Funkcje administracyjne
Opiekun: Koło Naukowe "Sznirele Perele"
Przygotowywana rozprawa habilitacyjna
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »