Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Jerzy Woronczak
prof. dr hab. Jerzy Woronczak

Jerzy Woronczak (1923 - 2003) – profesor, językoznawca, mediewista, badacz literatury średniowiecznej, jeden z twórców językoznawstwa kwantytatywnego, twórca Pracowni Kultury i Języków Żydów Polskich (późniejszego Zakładu Studiów Żydowskich). Redagował serię Bibliotheca Judaica.
Studiował we Wrocławiu historię i polonistykę. Od 1953 pracował w Instytucie Badań Literackich, gdzie w 1959 uzyskał stopień doktora, w 1991 profesora zwyczajnego. Od roku 1961 był członkiem komitetu redakcyjnego Słownika polszczyzny XVI wieku, od 1965 - Biblioteki Pisarzów Polskich. Od roku 1978 był wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego.
Był wszechstronnym uczonym. Podstawę jego badań stanowiły studia nad dziełami literatury średniowiecznej. Prowadził badania interdyscyplinarne; badał związki między językiem a matematyką, zwłaszcza w dziedzinie stylometrii. Pod koniec badał żydowską sztukę sepulchralną.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »