Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Jakub Skurtys-Idczak
mgr Jakub Skurtys-Idczak

tel.: 2575
e-mail: jakub.skurtys@uwr.edu.pl
pokój: 120
konsultacje: semestr zimowy: wtorek 11:00-12:00; piątek 12:00-13:00

ur. 1989, absolwent filologii polskiej na UWr, specjalność krytycznoliteracka. Praca magisterska na temat twórczości E. Tkaczyszyna-Dyckiego obroniona pod kierunkiem dra hab. M. Bieleckiego w roku akademickim 2012/2013. Współorganizował konferencje naukowe "Pamięć modernizmu" (UWr, 2011), "Nie zawsze fragment. Poezja polska lat pierwszych" (UWr, 2012), "Intrygi i zwroty akcji. Wiersze i nie-wiersze po 1989" (UWr, 2014), "Literatura jako praktyki codzienności" (UWr, 2015) oraz Mikrofestiwal - Festiwal Młodej Poezji (2014). Współredagował tom zbiorowy "Tajne bankiety" (Poznań 2014) oraz internetowe czasopismo naukowe "Przerzutnia. Magazyn literatury i badań nad codziennością" (www.przerzutnia.pl). Recenzje i szkice o najnowszej literaturze publikuje głównie w "Odrze", "artPapierze", "Ricie Baum" i "Fa-arcie".


Interesuje się poezją (najnowszą i modernistyczną), historią ruchów awangardowych oraz everyday life studies. Rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. J. Orskiej pisze na temat "ekonomii symbolicznej" w twórczości Adama Ważyka.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »