Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz
prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz

Jacek Petelenz-Łukasiewicz ur. 21 06 1934 we Lwowie (publikuje używając tylko drugiego członu nazwiska: Łukasiewicz). W 1951 zdał maturę w Liceum Ogólnokszatałcącym w Lesznie i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1955 otrzymał dyplom magistra (pracę  o recepcji  poezji Jana Kochanowskiego  napisał na seminarium prof. Tadeusza Mikulskiego).  W czasie studiów pracował w redakcji „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”, publikował teksty krytycznoliterackie. W 1956 roku współpracował jako krytyk z wrocławskimi „Poglądami”, później ze „Współczesnością”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Twórczością”, „Więzią”, „Odrą” i innymi pismami. W Bibliotece „Więzi” wydał dwie  książki o literaturze współczesnej: Szmaciarze i bohaterowie (1963) oraz Zagłoba w piekle”  (1965).


    W roku 1971 zaczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej jako starszy asystent, w roku 1972 obronił doktorat –  przerobioną wersję  książki Laur i ciało (1971). Promotorem był prof. Bogdan Zakrzewski. W 1981 roku habilitował się na podstawie monografii Mieczysława Jastruna spotkania w czasie (wyd. 1982), a w roku 1991 otrzymał tytuł profesora. Od roku 1974  do  emerytury kierował Zakładem Literatury Polskiej XX wieku. Promował wielu magistrów i kilkunastu doktorów. Zajmuje się interpretacjami poezji XX wieku i współczesnej, także socjologicznymi i politycznymi jej kontekstami oraz dziewiętnastowieczną tradycją.  Oprócz wymienionych książek wydał m. in. Republikę mieszańców (1974), Oko poematu” (1991), Wiersze w gazetach 1945-1949” (1992), Rytm czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1981  (1993),  Mickiewicz (1996), Herbert (2001), Grochowiak i obrazy (2002). Wiersze Adama Mickiewicza (2003), Ruchome cele (2003) Jeden dzień w socrealizmie (2006), TR (o poezji Tadeusza Różewicza, 2012). Opracował na podstawie autografów Prozę Stanisława Grochowiaka (1996), tego autora Wiersze nieznane i rozproszone (1996) oraz Wybór poezji w serii „Biblioteka Narodowa” (2000). Towarzyszyła temu stała aktywność krytycznoliteracka w czasopismach od roku 1952 po dziś dzień – a także publikacje poetyckie. Jest członkiem m. in. Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i Pen-Clubu.  


     W roku 1974 przeszedł na emeryturę, w ramach godzin zleconych prowadził  do roku 2012 seminaria magisterskie, opiekuje się doktorantami.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »