Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > doc. dr Irena Seiffert
doc. dr Irena Seiffert

tel.: 713752562
pokój: 109
konsultacje: poniedziałek 13.30-14.30

Docent w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. Specjalizuje się w badaniu poprawności i kultury języka. Jej najważniejsze zainteresowania badawcze to: różnice w języku uwarunkowane płcią, regionalne odmiany polszczyzny (zwłaszcza język ludności z kresów południowo-wschodnich oraz mówiona polszczyzna Wrocławia), język Polonii francuskiej, zapożyczenia niemieckie w odmianach środowiskowych i regionalnych, stylizacja językowa, język tekstów religijnych, język mediów, językowy obraz świata. Prowadzi również badania w zakresie onomastyki (zwłaszcza mikrotoponimii Śląska).

Specjalności:nauka o współczesnym języku polskim
Dyscypliny KBN:nauki filologiczne
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »