Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Ilaha Karimova-Kiecenka
dr Ilaha Karimova-Kiecenka

e-mail: karimova@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego, uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Sposoby tłumaczenia frazeologizmów z języka rosyjskiego na język polski i azerbejdżański (na materiale przekładów powieści M.Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata") napisana pod kierunkiem prof. Jana Miodka.

Osiągnięcia i wyróżnienia Pobierz CV
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »