Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Ewa Serafin
dr Ewa Serafin

tel.: 713752581
e-mail: ewa.serafin@uwr.edu.pl
pokój: 211
konsultacje: w roku akad. 2018/2019 urlop naukowy

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (kierunek: filologia polska), studia doktoranckie odbyłam również na tej uczelni (rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Ługowskiej: Tradycyjna kultura ludowa w ujęciu Stanisława Vincenza wobec zagadnień współczesnej świadomości ekologicznej). Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuję na stanowisku adiunkta w IFP (Zakład Literatury Ludowej, popularnej i Dziecięcej). W latach 2000-2002 realizowałam (w ramach badań własnych) projekt naukowy: Stanisław Vincenz – Europejczyk z Huculszczyzny. Projekt obejmował m. in. podróż do miejsc związanych z biografią pisarza na Ukrainie, kwerendy muzealne, biblioteczne, udział w międzynarodowej konferencji i opublikowanie artykułu, wygłoszenie wykładów promujących twórczość Vincenza. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół relacji literatury i folkloru tradycyjnego, antropologii bajki magicznej i baśni ludowej oraz problematyki pogranicza, tożsamości (etnicznej, religijnej) i wielokulturowości w literaturze, zwłaszcza dotyczącej Galicji XIX i XX wieku. Ponadto interesuje mnie tematyka kobieca w literaturze (od drugiej połowy XIX wieku do współczesnej).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »