Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr hab. prof. UWr Dorota Michułka
dr hab. prof. UWr Dorota Michułka

tel.: 3752038
e-mail: dorota.michulka@uwr.edu.pl
pokój: 130
konsultacje: Konsultacje w semestrze zimowym: czwartki - 8.15 - 9.15; piatki - 11 - 12; p. 130

Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej; jest polonistką i historykiem; zajmuje się historią literatury, dydaktyką języka polskiego, literaturą dla dzieci, kształceniem literacko- kulturowym (także w ujęciu historycznym), szkolną recepcją literatury i kultury, edukacją humanistyczną w perspektywie socjo-kulturowej; w latach 2000- 2005 pracowała jako lektor języka polskiego w Finlandii (Slaavilainen filologian laitos, Tampereen yliopisto, Suomi) gdzie uczyła także literatury i kultury polskiej; przebywała na stypendiach w Holandii (Department of Social Science Leiden) i USA (University of Minnesota, Minneapolis, College of Education and Human Devlopment); uczestniczyła w wielu polskich i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. „Between Heritage and Mass Culture” – Paryż; „Children’s Literature and Cultural Diversity” – Frankfurt; „Cinderella as a Text of Culture” - Rzym) oraz m.in. w projekcie obejmującym obszar edukacji literackiej, pilotowanym przez Institut National de Recherche Pédagogique (INRP, Lyon, Francja); autorka monografii „O recepcji romantyzmu w polskich szkołach Galicji doby autonomicznej 1867- 1914”, oraz redaktorka i współredaktorka kilku książek, wydanych w Polsce i w Finlandii np. „Przeboje edukacji polonistycznej” , „Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku” (z Kordianem Bakułą) czy „Borderlands. What does it mean for Poland and Finland?” (z Marją Leinonen, wyd. w Tampere); autorka kilkudziesięciu artykułów w tym kilkunastu opublikowanych za granicą m.in. w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Finlandii, w Estonii, w Rosji, na Ukrainie, w Czechach oraz hasła w internetowej wersji „Literary Encyclopedia. Exploring Literature, History ad Culture” (ed. by Robert Clark); członek rady redakcyjnej czasopisma „Filoteknos. Children’s Literature - Cultural Mediation – Anthropology of Childhood” (red. Ryszard Waksmund); od 10 lat - członek Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Literaturą dla Dzieci (IRSCL, International Society Research on Childrens Literature). Prowadzi zajęcia z dydaktyki języka polskiego i historii (wykłady i ćwiczenia), zajęcia z literatury dla dzieci z perspektywy kulturowej i edukacyjnej (także na bibliotekoznawstwie), konwersatoria z edukacji pozaformalnej i kształcenia humanistycznego (w ramach specjalności „Polonista jako lider społeczności lokalnej”, której program opracowała wraz z Małgorzatą Orzechowską) oraz – od 15 lat – wykłady z literatury polskiej (po angielsku) dla studentów programu Erasmus („Polish Literature. Are the Poles traditionalists?”).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »