Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Dominika Samborska
mgr Dominika Samborska

e-mail: dominika_samborska@o2.pl

Doktorantka w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Polskiej. Obecnie pracuje w Centrum Kultury w Ziębicach.


Zainteresowania badawcze: obecność motywów animalistycznych w przekazach tradycji, literaturze pięknej i folklorze.


W pracy magisterskiej pisała o obecności gołębia w przekazach tradycji,poezji, języku i folklorze. Zainteresowanie motywami ornitologicznymi, kontynuuje w rozprawie doktorskiej, pisząc o: "Metaforach i symbolach ornitologicznych w polskiej poezji erotycznej".


Opiekunem naukowym jest profesor Władysław Dynak.


Celem dysertacji jest stworzenie kulturowo – literackiego rejestru ptaków funkcjonujących w poezji polskiej i folklorze,jako erotyczne metafory i symbole oraz eksplikacja źródeł owej metaforyki.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »