Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Daria Prokop
mgr Daria Prokop

e-mail: daria.prokop@onet.pl
pokój: 211
konsultacje: poniedziałki 12:00-12:55

Doktorantka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego. 

Absolwentka filologii polskiej (specjalność: nauczanie języka polskiego jako obcego) i studentka Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim. 


Obroniła pracę magisterską pod tytułem Język polski i kultura polska w Chinach


Jej zainteresowania naukowe to glottodydaktyka i interkulturowość w nauczaniu języków obcych ze szczególnym naciskiem na kulturę Azji Wschodniej.  

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »