Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Bogdan Zakrzewski
prof. dr hab. Bogdan Zakrzewski

Bogdan Zakrzewski (ur. 25 IX 1916, zm. 23 X 2011) - emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor honoris causa tej uczelni (1995), Członek Honorowy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (od 1992), w latach 1960-1998 redaktor "Pamiętnika Literackiego". Wybitny historyk literatury, znakomity znawca polskiego romantyzmu, autor wielu cenionych prac o szerokim zakresie tematycznym, m.in. Mickiewicz w Wielkopolsce (1949), Tematy śląskie (1973), Palen na cara (1979), Sztandar i krew (1982), Hajże na Soplicę (1990), Dwaj wieszcze, Mickiewicz i Wernyhora (1996), "Natus est" Pan Tadeusz (2001). Szczególne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajęły życie i twórczość Aleksandra Fredry. Wyjątkowo też liczne były książki B. Zakrzewskiego z tym pisarzem związane: Wspomnienia z lat ubiegłych Zofii z Fredrów Szeptyckiej (1967), Fredro i Fredrusie (1974), Fredro z paradyzu (1976), Śląskie przygody Aleksandra Fredry(1991), Zapiski starucha (1991), Fredro nie tylko komediopisarz (1993), "Spowiednicy" Mickiewicza i Fredry (1994).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »