Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Beata Rynkiewicz
dr Beata Rynkiewicz

e-mail: beata.rynkiewicz@op.pl

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w latach 2007-2012. Rozprawa doktorska pt. Pomiędzy biernością a buntem. Literackie wizerunki współczesnych dziewczyn w prozie polskiej po roku 1989 napisana pod kierunkiem dr hab. prof. U. Wr. Magdaleny Joncy. Nauczycielka dyplomowana, wychowawczyni, kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczej oraz nauczania języka polskiego. W obszarze dotychczasowych zainteresowań badawczych znajduje się literatura współczesna oraz literatura dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem uwagi są zagadnienia związane z krytyką genderową. W roku 2008/2009 realizowane były zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Wrocławskim - konserwatorium pt. O polskiej tzw. prozie kobiecej po roku 1989.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »