Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Anna Wąs
mgr Anna Wąsdoktorantka

e-mail: anna.was@hotmail.com
www: www.noce-romantykow.blogspot.com

Absolwentka wrocławskiej polonistyki specjalizacji edytorskiej w 2011 r., doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przedmiotem rozprawy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem dr hab. prof. Magdaleny Joncy, zamierza uczynić temat „Bestiarium w dramatach Juliusza Słowackiego”. 


 Zainteresowania badawcze: życie i twórczość Juliusza Słowackiego oraz literackie reprezentacje motywu zwierzęcego i jego konwergencje z folklorystyką, fizjologią, zoologią, itp. Prowadzi zajęcia ze specjalności edytorskiej: Tekstologia i edytorstwo, Edytorstwo specjalistyczne, Edytorstwo książki dziecięcej. Poza pracą naukową realizuje się jako polonistka i bibliotekarka w jednej z wrocławskich szkół podstawowych.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »